מדיניות פרטיות וקוקיות (Cookies)

 1. מדיניות פרטיות וקוקיות (Cookies) זו מהווה חלק מתקנון האתר. אלא אם אמור במפורש אחרת, משמעות המונחים במדיניות פרטיות וקוקיות זו תהיה כאמור בתקנון. כמו כן, הוראותיו הכלליות של התקנון חלות עליה (לרבות סעיף 15 – התיישנות; וסעיף 16 – דין חל וסמכות שיפוט).
 2. פרטיות
  • פסגות מייחסת חשיבות רבה לפרטיות המשתמשים והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר. להלן מדיניות פסגות בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
  • פסגות לא תשתף ו/או תעביר לצד ג’ כל פרט מפרטיו האישיים של משתמש ללא הסכמתו המפורשת.
  • פסגות תהיה רשאית להעביר את המידע אל מחוץ למדינת ישראל, בכפוף לדין הישראלי, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס”א-2001, וכן לרבות לספקי שירות המספקים לה שרתי מחשב. 

נכון למועד זה, מאגר המידע של פסגות מאוחסן בשרתי Siteground שבגרמניה.

 • על אף האמור, המשתמש מסכים כי פסגות תעביר לחברות כרטיסי האשראי מידע של המשתמש (ככל שתתבקש לעשות כן ובכפוף לכל דין), לרבות שם מלא, מס’ תעודת זהות (ככל שיימסר), כתובת ומוצרים שרכש, לצורך עמידה בדרישות החוק בנוגע למניעת הלבנת הון, לרבות בקרת זהות משתמשים ומטרות החיוב. העברה כאמור תהיה לבקשת חברות כרטיסי האשראי או באופן יזום על ידי פסגות.
 • בעת שימוש באתר, נאספים באופן אנונימי ואוטומטי באמצעים טכנולוגיים פרטים מהמכשיר (נייד, מחשב וכו’) ממנו המשתמש גולש באתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר ופסגות רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי משתמשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור המשתמשים באתר. המידע שיכול ויאסף באמצעים אוטומטיים טכנולוגיים הנם: כתובת IP, תאריך ושעת גלישה באתר, סוג וגרסת מערכת הפעלה ומיקום.
 • במסגרת השימוש באתר יאספו ויישמרו על ידי פסגות פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי המשתמש, כגון: כתובת מייל. פסגות תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של המשתמש באתר ואספקת שירותים למשתמש (לרבות לאחר השימוש באתר) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות קוקיות (כהגדרת מונח זה להלן).
 • בעת ביצוע תשלום באתר, המשתמש יידרש לספק את המידע הבא: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים, מספר טלפון וכתובת אי-מייל. מובהר, כי פרטים אלו אינם נשמרים באתר או באתר פסגות, אך פרטים אלו ישמשו את מכון פסגות לצורך הוצאת חשבוניות וקבלות ללקוחות ויישמרו במסגרת מערכת הנהלת החשבונות של מכון פסגות.
 • בנוסף, במסגרת השימוש באתר ובקורס, המשתמש יתבקש לענות על שאלונים שונים אשר יישמרו על ידי פסגות באופן אנונימי וללא פרטים מזהים כלשהם. בעשיית שימוש באתר וברכישת הקורס, המשתמש מסכים שפסגות תעשה שימוש בשאלונים האנונימיים הללו לצרכי שיפור השיטה, מחקר ו/או לצרכים אקדמיים. לאחר סיום השימוש במידע שיסופק על ידי המשתמש בנוגע לשאלונים לצורך הספציפי הנדרש לעיבוד המידע והתקדמות בקורס, לרבות לצרכי שיפור השיטה, מחקר ו/או לצרכים אקדמיים, כאמור לעיל, המידע ישמר באופן אנונימי, ולא יהיה ניתן לקשרו למשתמש.
 • שימוש בפרטים אישיים של משתמש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר וכן במצבים בהם הדין מחייב את פסגות למסור את המידע או אם מתעורר החשד שמשתמש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.
 • פסגות תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים. כמו כן, פסגות תהיה רשאית לשלוח אל משתמש שנתן הסכמתו תזכורות, הזמנות לחזור לצפות בסרטונים, בקשות לביצוע פעולות תרגול, בקשות למידע ובקשות למילוי שאלונים. משתמש יהיה רשאי להודיע לפסגות בכתב, או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור, על סירובו לקבל את איזה מבין החומרים האמורים בסעיף זה (או כולם) ופסגות תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
 • בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הפרטיות“) משתמש זכאי לעיין במידע פרטי אודותיו המצוי במאגר מידע (כהגדרת המונח בחוק הפרטיות) של פסגות או אצל מי שמחזיק עבורה במאגר המידע. משתמש רשאי אף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, בכפוף לחוק הפרטיות. ניתן לפנות אל פסגות בבקשות אלו באמצעות לשונית ‘צור קשר’ באתר או לפנות אל פסגות באמצעים המפורטים באתר או בתנאי השימוש. על אף האמור, מובהר כי לאחר עיבוד נקודתי, המידע המועבר במסגרת השאלונים עליהם יידרש לענות המשתמש במהלך הקורס, אינם מקושרים עוד למשתמש ועל כן לא ניתן יהיה לאחזר אותם או לבקש לקבל מהם עותק או לתקנם.
 1. קוקיות (“Cookies“)
  • כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בקוקיות (“Cookies” או “קוקיות“) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר (מחשב, טלפון נייד וכו’). הקוקיות מאפשרות לפסגות או לצדדים שלישיים לזהות את המשתמש ולאפשר התחברות ושימוש נוח יותר באתר. כמו כן, הקוקיות משמשות לאימות פרטי המשתמש, התאמת האתר להעדפותיו האישיות וכן משמשות לצרכי אבטחת מידע ואיסוף נתונים סטטיסטיים. יצוין, כי קוקיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
  • פסגות עשויה לעשות שימוש בכלים אנליטיים בכדי לנתח את שימוש המשתמש באתר, לרבות Google Analytics. המידע שנאסף באמצעות הכלי האמור עשוי להיות מאוחסן בשרתי החברה שתפעיל את שירותי האנליטיקה (כגון גוגל), לרבות כתובת ה-IP של המשתמש והעמודים בהם המשתמש גלש או עשה שימוש.
  • ישנן קוקיות שנמחקות בסיום הגלישה באתר וישנן שנשארות על המכשיר ממנו גולש המשתמש באתר.
  • ניתן למצוא פרטים נוספים בנושא למשל באתר: allaboutcookies.org  (התוכן המפורסם שם הנו באחריות המפרסם).
  • מעצם שימושך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בקוקיות.

 

נוסח מעודכן ליום 16 בנובמבר, 2022.

למעבר לווטסאפ לתיאום שיחה
2022 © כל הזכויות שמורות למכון פסגות לטיפול והכשרה בע”מ
דילוג לתוכן